Familienbeihilfe – rodinné prídavky na deti v Rakúsku

pridavky na deti z rakuska

Za splnenia konkrétnych legislatívnych podmienok majú aj slovenskí rodičia nárok na poberanie rodinných prídavkov na deti z Rakúska (Familienbeihilfe). V nasledujúcich riadkoch si priblížime základné atribúty tejto problematiky. Uvedieme, ktoré osoby môžu získať takýto peňažný príspevok Familienbeihilfe a niektoré dôležité informácie súvisiace s jeho uplatnením.

Kto má nárok na prídavky na deti z Rakúska?

Nárok na rodinné prídavky na deti v Rakúsku majú občania Európskej únie. Ako aj občania ďalších zmluvných štátov vrátane Švajčiarska, Čiernej Hory a iných krajín. Rodinné prídavky na deti môžu poberať aj slovenskí rodičia, ktorí žijú na území Rakúska alebo tam pravidelne dochádzajú za prácou. Prídavky na deti Familienbeihilfe môžu získať za zákonom predpísaných podmienok aj slovenskí živnostníci, a to najmä za predpokladu, že sú v Rakúsku riadne sociálne poistení. O peňažný príspevok však môžu požiadať aj rodičia detí, ktorí sú ako zamestnanci vyslaní pracovať na území Rakúska.

prídavky na deti z Rakúska

V akom čase možno požiadať o prídavky na deti z Rakúska?

prídavky na deti z Rakúska môžu rodičia spĺňajúci ďalšie legislatívne požiadavky požiadať najneskôr päť rokov spätne a príslušným úradom na podanie žiadosti je rakúsky daňový úrad (Finanzamt). Nárok na vyplácanie peňažného príspevku Familienbeihilfe majú rodičia dieťaťa do dovŕšenia 18. roku veku dieťaťa. Prípadne do dovŕšenia 24 rokov dieťaťa. To však len za predpokladu, že dieťa v tom čase navštevuje denné štúdium na vysokej škole alebo univerzite.

Ako získať rodinné prídavky na deti z Rakúska?

formular rodinne pridavy z rakuska
Formulár pre získanie prídavkov na deti z Rakúska TJ – Legal

Rodinné prídavky na deti získate splnením podmienok v zákonom predpísanom procese. Ak ste rodičom dieťaťa a spĺňate základné požiadavky na vyplácanie príspevku, je potrebné vyplniť príslušné tlačivo, doložiť potrebné prílohy preukazujúce splnenie zákonných podmienok na vyplácanie príspevku a podať kompletnú žiadosť na príslušnom rakúskom daňovom úrade.

Pokiaľ sa vám z akéhokoľvek dôvodu javí uvedený proces ako náročný alebo komplikovaný, radi vám s vybavením žiadosti pomôžeme. Na našej webovej stránke (na pravej strane) sa nachádza jednoduchý online formulár, ktorý môžete vyplniť z pohodlia vášho domova alebo z práce a my vám na základe tejto požiadavky obratom zašleme na vyplnenie dotazník s informáciami potrebným k žiadosti o príspevok. Zároveň vám odošleme podrobný zoznampožadovaných príloha a dokumentov potrebných k žiadosti o prídavky.

V každom kroku vás budeme informovať o tom, aký ďalší krok a fáza nasleduje. Naši zamestnanci majú dlhoročné skúsenosti s vybavovaním žiadostí o prídavky na deti z Rakúska a poskytnú vám komplexný servis a poradenstvo k celej problematike.

Ďakujeme vám za prejavenú dôveru z podobe takmer 25 tisíc spokojných zákazníkov a tešíme sa na spoluprácu s vami!